Biografies de científics

Des de la matèria de Llengua Valenciana i aprofitant que en la unitat 4 es treballa la biografia, hem realitzat biografies d’alguns científics que han desenvolupat investigacions relacionades amb la llum.

En primer lloc se’ls va proporcionar un llistat de científics per tal que cada grup triara el que volia treballar.

Una vegada decidit el científic per cada grup, hem anat a l’aula d’informàtica per tal de buscar informació.

El següent pas ha sigut organitzar la informació i realitzar la presentació.

L’última sessió ha consistit en la visualització de les presentacions en la classe. Cada grup ha explicat el seu treball i s’han comentat els aspectes més interessants.

Lola Ivorra  i Joan Antoni Montoya

Departament de Valencià

Treballs realitzats pels alumnes de 2n ESO-B.