La vida en l’edad Mitjana

La matèria de Valencià: llengua i literatura ha fet un treball d’investigació i creació en coordinació amb la de Ciències Socials: Geografia i Història. S’ha agafat com a punt de partida el tema de L’EDAT MITJANA. L’objectiu ha estat aprofundir en aquest període històric, els espais, les classes socials, els costums… D’aquesta manera, l’alumnat pot evidenciar que la llengua i la creació literària poden estar relacionades amb tots els coneixements, ja que és un instrument de comunicació imprescindible.

Maria Mira Castelló

2n A, B i C